EU under sommaren

Bryssel ligger stilla, medan vi svenskar återvänder från våra semestrar och intar våra arbetsbord igen så håller Bryssel sig semesterstängt någon vecka till. Men ändå lite finns det ju alltid att rapportera vad som hänt sen sist.

Vi börjar med Brexit, Britternas uttåg ur EU har ju skapat konvulsioner inom EU-byråkratin, i form av maktspel mellan olika delar, Kommission och Råd, som jag har rapporterat tidigare. I sak har inget hänt mer än att EU har utsett de personer som skall leda förhandlingar så fort Britterna aktiverat artikel 50 i EU-fördraget. Britterna o sin sida kämpar för att få ihop personal för att sköta förhandlingarna, senast nu i veckan så framkom det att det fortfarande saknas hälften av den personal ( saknas 125 personer) som skall jobba med utträdesförhandlingarna , medan de som skall jobba med nya handelsavtal och andra bilaterala frågor bara är 100 personer av de önskade 1000.

Brittiska tidningen The Telegraph har gjort en sammanställning av vad som sas under valrörelsen inför folkomröstningen och vilka resultat man hittills kan se, även om det är skriven bara 7 veckor efter Brexit så är kanske några slutsatser lite för tidiga att dra men onekligen intressant läsning.

Tyskland, Frankrike och Italien skall återigen hålla ett mini-toppmöte för att än en gång diskutera effekterna av Brexit, mötet kommer att äga rum i nästa vecka i Italien och klart är att man åter igen kommer att fokusera på de frågor man la fast som de viktigaste just efter den brittiska folkomröstningen: fortsatt intimt samarbete inom försvar och säkerhet, ekonomi i generella termer och sysselsättning för ungdomar.

Norge har under sommaren sagt att man inte ser det som möjligt, eller åtminstone väldigt svårt, att återigen släppa in UK i EFTA, Norges statsminister Erna Solberg säger att det finns många områden där det kan uppstå problem, jordbruk, fiske mm.

I Spanien fortsätter kaoset efter nyvalet nyligen, eftersom nyvalet i princip inte ändrade på mandatfördelningen mellan partierna, nya eller gamla partier, så har man fortfarande samma svårigheter att bilda en majoritetsregering. Socialdemokraterna vägrar dessutom att lägga ner sina röster i Cortes (parlamentet) för att underlätta en minoritetsregering ledd av Partido Popular (konservativa). Redan nu spekuleras i att man kanske får ännu ett nyval innan jul, det tredje valet på mindre än ett år i så fall.

I parlamentet så debatterades i mitten på juli i ITRE-utskottet den rapport som Federley (C ) ALDE, tagit fram avseende ETS. ITRE-utskottet kommer att rösta om rapporten den 10 oktober, medan ENVI utskottets omröstning i samma fråga sker i december.
Federleys rapport hittar man här

Och de ändringsförslag som lagts i ITRE hittar man på följande länkar, här, här och här

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Snart sommaruppehåll för oss på EU-bloggen

Tragedi i Nice

Denna dag är en sorgens dag och det känns tröstlöst när jag tänker de familjer som har drabbats av attacken i Nice. I skrivande stund finns det inte så mycket fakta om gärningsmannen eller hans motiv så jag låter det vara osagt.

Min bedömning är att attacken i Nice spär på rädslan och misstron mot det öppna samhället och att krav kommer att resas på mer kraftfulla åtgärder för allmän säkerhet.

Nytt Energieffektiviseringsdirektiv i början av september?

Vi tar ledigt fram till andra halvan av augusti och återkommer då med nya reflektioner över vad som händer i EU-politiken. Det ryktas att EU-kommissionen kommer redan i början av september att publicera ett förslag till ett reviderat Energieffektiviseringsdirektiv.

Till dess kan ni reflektera över denna maktkarta som nyhetssajten Politico har tagit fram över kommissionärerna och deras kabinettschefer.

//Henrik Wingfors, Energiföretagen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

EU i veckan och Brexit

Av förklarliga skäl har Brexit dominerat allt som hänt i EU den gångna veckan.
På energisidan så finns det följande noteringar att göra;

När det gäller EU: s reform av handeln med utsläppsrätter, av sa sig ju föredragande för parlamentets betänkande, Tories Ian Duncan sitt uppdrag efter den brittiska folkomröstningen. Det har ryktats att en polsk ledamot ur Duncans politisk grupp ECR vill ta över filen, med tanke på att polackerna är den näst största nationalitet i ECR efter  britterna . Men om detta sker så kommer man inte att öppna upp rapporten igen utan i så fall får den polska MEPen ta över som det ligger, med de ändringsförslag som nu är inlämnade till ENVI utskottet. Allt för att man inte skall förlora tid i Parlamentsprocessen.

Som ett resultat av Brexit har priset på utsläppsrätter redan sjunkit till omkring 4,80 euro (~ 20% förändring). Om Storbritannien inte deltar i EU: s handelssystem, kan detta innebära nya förhandlingar om ETS prisets nivåer för framtiden. Dessutom kan de nuvarande ETS förhandlingar (för perioden 2021-2030) avseende gratis tilldelning och nivåindelning komma att ändras nu.

För Energiföretagens del fortsätter arbetet med att upplysa om de fasta biobränslenas fördelar och vikt för att exempelvis nå de uppsatta miljömålen. Under veckan kommer Energiföretagen att tillsammans med Skogsindustrierna träffa Marie Donnelly på DG Energy som är bla ansvarig för förnyelsebara energikällor. Och i september kommer vi att återigen tillsammans träffa delar av Kommissionärs Sefcovic kabinett, som ansvarar för arbetet med Energi Unionen. Denna veckan träffar Energiföretagen också vice kabinettschef Schellekens hos energikommisssionär Aries Canete i samma ärende.

Brexit

Medlemsländerna var i veckan samlade för att tala om egentligen flyktingpolitik, ekonomi och tillväxt och lite andra aktuella frågor, men toppmötet kom givetvis att domineras av Brexit och de 27 medlemsländernas inställning till de kommande utfasningsförhandlingarna. Ett är säkert, även det mesta är retorik just nu, att Britterna får ingenting gratis, Boris Johnsson som tidigare i veckan varit utpekad som potentiell ledare för Tories men som under torsdagen sagt att han inte kandiderar till posten, har sagt att Britterna även framgent kommer att få ta del av de fyra friheterna inom EU, En kommentar som väckt ont blod i EU och bland EUs ledare, som säger att antingen är man inne och deltar fullt ut eller så har man inget, att plocka russinen ut kakan kommer inte på fråga.

Eftersom Cameron inte , hittills , löst ut artikel 50 i fördraget, den om att ett medlemsland vill lämna, så kan inte själva förhandlingarna dra igång. Utan de retoriska svängarna vi ser nu är förpostfäktning. Merkel sa dock i ett uttalande efter toppmötet att Tyskland, beklagar givetvis, men att det inte nu finns någon väg tillbaka för UK. Allt sådant vore ett rent önsketänkande.

Det pågår en maktkamp mellan Kommissionen och Rådet. Kommissionen anser att det är bara de som har resurser att göra grovjobbet på både den brittiska exitplanen och att ta fram hur framtidens relation mellan UK och EU skall se ut. Rådet, å sin sida, anser att kommissionen federationstendenser kan man inte lita på, så man vill genomföra den politiska sidan av förhandlingarna själv.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brexit påverkar energipolitiken i EU – men hur?

Ja, det vet vi inte ännu. Men i detta forum kan man tillåta sig att spekulera fritt.

Följande gäller i alla fall nu. Energimarknaderna märker inte ännu av så stora effekter av Brexit (om man till exempel jämför med bankerna). Viktigt på lite längre sikt för energibranschen är vad som händer med EU ETS och jag vågar mig egentligen inte på några gissningar i detta skede.

En ganska given utgångspunkt är att tänka att Storbritannien blir ett land utanför EU och sedan är det oklart hur ett eventuellt frihandelsavtal kommer att utformas. Blir det en hög eller låg tröskel för frihandel?

Denna tröskel, tillsammans med andra faktorer, påverkar förstås investeringsklimat och handel. Till dess råder det allmän osäkerhet för investeringar. Exempelvis Siemens tar en paus vad gäller vindkraftsinvesteringar kan man läsa här.

En större fråga är om klimatavtalet, som är mitt i ratificeringsprocessen, påverkas. Klimatkonventionens företrädare pratar om “omkalibrering” vilket för mig är lite oklart vad det kan betyda i praktiken.

En detalj i sammanhanget är diskussionen om energifattigdom som gått hög det senaste året. För en företrädare för en nordisk elmarknad är det en rimlig gissning att frågan om “energifattigdom” som framför allt drivs på av brittiska konsumentintressen förlorar en stark röst i EU. På den svenska marknaden anser man att fattigdom inte ska lösas av kundkollektivet på energimarknaden utan vi har andra lösningar inom socialförsäkringssystemet.

Vad tänker ni? 🙂

//Henrik Wingfors, Energiföretagen

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

EU denna veckan

Aktiviteten stiger även i Bryssel för att klara av alla frågor som skall hanteras innan sommarledigheten. Även om sommarledigheten inträder något senare här nere. Nästa vecka håller Storbritannien sin folkomröstning och beroende på resultatet så kommer spelplanerna även för energipolitiken att förändras i Bryssel. Just nu leder Leave-sidan i opinionsundersökningarna.

I nästa vecka den 20e juni så skall miljöministrarna i EU hålla en positionsdebatt om de olika ländernas inställning till förslaget om det kommande ETS-systemet. Rådet analyserar för närvarande texten innan förhandlingarna med Europaparlamentet

Vill man ta del av vad Sverige anfört så hittar man det här

I Rådet i veckan så antogs ett papper avseende Cirkulär ekonomi. Slutsatserna hittar man här

I parlamentet så har ITRE kommitten haft sin första diskussion om den rapport om ETS som Federley (C, ALDE) lagt. Federley inledde debatten med att säga att onsdag den 15 juni klockan 18 är sista tid för att inkomma med ändringsförslag till hans rapport. Tidsplanen för Parlamentets hantering av ETS ser ut som följande

– 15 juni: Sista datum för ändringar
– Juli 12: Behandling av ändringar
– Oktober 10: Antagande av förslaget till yttrande
– December 2016: Antagande i ansvariga utskottet
– Februari 2017: Antagande i plenum

I veckan så har ITRE också beslutat om utskottets egen rapport om Market design, rapportören Werner Langen(CDU, EPP) sa att hans målsättning är att “El bör kunna röra sig fritt, där det behövs som mest och värderas som bäst inom den Europeiska unionen. Detta skulle vara ett viktigt steg mot en verklig europeisk inre marknad för energi ” och han fortsatte “Vi behöver mer samarbete och regional samordning i förhållande till försörjningstryggheten , försörjnings och tillförlitlighet, inklusive en harmoniserad strategi för kapacitetsmekanismer. Den antagna rapporten rör sig i rätt riktning och ställer in rätt ram för kommande lagförslag ”

Slutdokumentet från utskottet hittar man här

I veckan presenterades en ny rapport från ICCT som tar sikte på biomassa och dess användningsområden. Rapporten hittar man här

Kommissionens diskussion om att skapa en gemensam organisation för DSO:er (nätföretag) fortsätter och vid veckans möte i Florence, Florence Forum, så fick Kommissionen till följande uttalande från mötet, jag behåller medvetet den engelska texten för att inte kommissionens nyanser skall gå förlorade, riktigt vad Kommissionen avser att föreslå är ännu så länge höljt i dunkel men vi följer frågan noggrant :

“The forum stresses the importance of innovative solutions and active system management in distribution systems in order to avoid costly investments and raise efficiencies in system operation. It highlights the need for DSOs to be able to purchase flexibility services for operation of their systems whilst remaining neutral market facilitators, as well as the need to further consider the design of distribution network tariffs to provide appropriate incentives. The Forum encourages regulators, TSOs and DSOs to work together towards the development of such solutions as well as to share best practices.

The Forum takes note of the announcement from the Commission of the establishment of an EU‐level DSO entity that can serve to provide expertise in advancing the EU market. The Forum Invites the Commission, in the design of any entity, to ensure a balanced representation of DSOs and maximum independence and neutrality.”

Posted in Uncategorized | Leave a comment

EU i veckan

Det är en politisk sommar i år. Engelsmännen går ju snart till folkomröstning hurvida de skall förbli medlemmar i EU eller inte. Den 23 juni skall det hela avgöras och den senate tidens opinionsundesökningar visar på att “Lämna” knappar in på “Stanna”. Det är de ca 30% av befolkningen som inte bestämt sig som kommer att fälla avgörandet. Dessutom så är det så att för att få rösta så måste man registera sig och registerings-siten brakade natten till torsdagen ihop när över 360000 försökte registerar sig, nu har man förlängt registering fram till fredag kväll

I Spanien förbereder man sig för nyval den 26 juni. Detta efter att man misslyckats att bilda regering efter valet i höstas. Cortes ( det spanska parlamentet) fick två nya partier i höstas vilket krånglade till regeringsbildningen. Inför nyvalet leder fortfarande det konservativa PP men det nya vänsterpopulistiska Podemos har seglat upp som andraparti i opinionsundersökningarna.

Ordkriget mellan den Polska regeringen och EU fortsätter. EU anser att PiS som har egen majoritet i Zejmen (polska parlamentet) lägger lagförslag som strider mot EUs fördrag. EU har bett den polska premiärministern att förklara sig och att dra tillbaka delar av lagda förslag. Något som polackerna hittills vägrat.

I Österrike som nyligen valde President, med egentligen minsta möjliga marginal, har nu förlorarens parti det högerpopulistiska FPÖ valt att överklaga valresultatet. Den Österrikiska Konstitutionsdomstolen har nu att granska resultatet för avgörande.

I EU Parlamentet som i veckan haft Strabourg session har en andra omgång av ändringsförslag avseende EUs Heating and cooling strategy lämnats in. Dessa kan man hitta här

Det Nederländska ordförandeskapet i Rådet ligger på avseende ETS. Inför Miljöministrarnas möte den 20 juni har man aviserat en ny policydebatt men några ytterligare frågor till medlemsländerna blant annat hur de ser på ett ETS system som är marknadshållbart över tid. Mer om det Nederländska positionspappret och frågorna hittar man på följande länk

Vid det informella energiministermötet som hölls den 6 juni så diskuterades bland annat Kommissionens kommande förslag om Market design. Diskussionen handlade om utformningen av marknaden, framför allt från synvinkeln med regionala strategier.
Under en presskonferens i anslutning till mötet tryckte kommissionär Miguel Arias Cañete på tre viktiga punkter om marknaden utformning:

* Wholesale marknaden vill kommissionen göra systemet mer flexibelt för att tillgodose den ökande försäljningen av förnybar energi. Elmarknaden måste skicka rätt signaler för att styra investeringar mot “flexibla alternativ” inklusive efterfrågestyrning och lagring. Wholesale marknaden måste baseras på marknadslösningar och ökat regionalt samarbete;
* Det andra området är försörjningstryggheten för el: EU behöver en mer samordnad och effektiv strategi som bygger på en bedömning av de regionala systemens lämplighet och ett starkare politiskt samarbete för att förebygga och hantera krissituationer;
* När det slutligen gäller detaljhandelsmarknader, så sa Aries Canete att konsumenterna måste ha befogenhet och har tillgång till nya tjänster och tekniker som smart mätning och dynamisk prissättning. Det behövs också ordentliga sammanlänkningar mellan medlemsstaterna, interconnectors, vilket hade påpekats av medlemsstaterna under Rådsmötet.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

EU-kommissionen uteblev från den europeiska elbranschens årsmöte

Man kan självfallet spekulera i vilka skälen var till att EU-kommissionen (både kommissionärs-, generaldirektörs, direktörs-, enhetschefs- och handläggarnivå) inte deltog i Eurelectrics årliga konferens för den europeiska elbranschen som ägde rum i Vilnius 6-7 juni 2016.

Det går att konstatera att det finns ett antal viktiga frågor på agendan just nu som i allra högsta grad är intressanta för elbranschen och som EU-kommissionen arbetar intensivt med: ny marknadsdesign, nytt förnybarhetsdirektiv, revidering av energieffektiviseringsdirektiv och direktivet om byggnaders energiprestanda. Att få en uppdatering av dessa, möjlighet att få dela tankar och åsikter hade varit intressant. (För svensk del riskerar kommande hållbarhetskriterier att bli en förhandlingspolitisk rysare.)

De baltiska länderna är också mycket intressanta ur ett geopolitiskt perspektiv eftersom energiförsörjningsfrågorna i allra högsta grad är en del av den säkerhetspolitiska helhetsbedömningen. Ur deras perspektiv hade kommissionens närvaro sannolikt varit uppskattad.

/Henrik Wingfors, Energiföretagen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Elnätsföretaget i centrum för innovationsbehov inom elbranschen

“Elnätsföretagens roll är förändrad för alltid”

Ja, det tror jag att de flesta kan instämma i. Under förmiddagen dag två på Eurelectrics konferens i Vilnius ägnades tiden åt innovation och nätföretag.

Bilden från Ofgem (den brittiska motsvarigheten till Energimarknadsinspektionen) är att elnätsföretag INTE har det så lätt att vara innovativa av naturliga skäl: de har inga konkurrenter som tvingar dem att vara innovativa för att behålla sina kunder eller få nya. Däremot anser Ofgem att innovation måste gynnas eftersom landskapet för nätföretagen förändrats för alltid. Ofgem har ett program med extra stödpengar för innovation som nätföretagen kunde söka och som delades ut under bland annat förutsättningen att man samarbetade med tredje part.

Mellan raderna fick jag intrycket att man inte satte särskilt mycket tilltro till företagens egen förmåga eftersom Ofgem menade att det var viktigt för nätföretagen att “talk to other people”. Ungefär som om de aldrig gjort det förut.

Förnybart i form av vind och sol ställer stora krav på det lokala elnätet

Länder som på kort tid installerat stora mängder lokal produktion av sol och vind, har också åstadkommit stora utmaningar på det lokala elnätet för att balansera och anpassa sig efter dessa förändringar. Tyskland är ett känt exempel och där har endast 5 procent av den installerade effekten anslutits till stamnätet. Resten är anslutet till lokalnäten.

Markus Merkel från tyska EWE berättade om den “DSO toolbox for 100% RES” som man utvecklat för att ta ett fast grepp och hitta lösningar. Att det behövs en mängd verktyg för att hantera vind och sol i lokalnätet är ett faktum och EWE har närmat sig detta men en imponerande beslutsamhet. Enligt Merkel så är det mycket fråga om en förändring av mindset och inte bara teknik.

 

/Henrik Wingfors, Energiföretagen

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Olika uppfattningar inom europeiska elbranschen om utsläppshandeln

Det är ingen hemlighet att det råder olika uppfattningar om EU ETS behöver stärkas eller inte i ljuset av parisavtalet. Energiföretagen anser det. Däremot så är det inte synen hos alla medlemmar i Eurelectric. Dessa olika åsikter leder till att Eurelectrics röst försvagas, en röst som åtminstone tidigare lyft fram vikten av ett elystem som är klimatneutralt 2050. Utan att förstärkt EU ETS är det svårt att se att det kommer att förverkligas. Och parisavtalet är en perfekt anledning att göra det.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

EU i veckan

I veckan presenterades även Ian Duncans ETS rapport, rapportör i ENVI, vilket nu gör att både ITRE och ENVI har sina huvudförslag framlagda. Duncans rapport möttes av skepticism från miljörörelsen och av, låt oss kalla det, milt bifall från industrin (alltså inte energiindustrin utan resterade delar). Under de kommande veckorna kommer nu de båda utskottets ledamöter att ges tillfälle att lägga ändringsförslag i förhållande till vad de båda rapportörerna föreslagit. Energiföretagen har för avsikt att konkret framföra ändringsförslag till ledamöter av båda utskotten .

Vill man fördjupa sig i Duncans rapport så hittar man den här , draft report

Slovakien tar ju över som ordförande i Rådet från och med 1 juli och de presenterade i veckan sina prioriteringar, bifogar länk och på sidan 5 hittar ni det som rör energi. Man kan tycka att energifrågorna är något nedprioriterade eftersom man endast satt in ett energiministermöte i december under sin ordförandeperiod, särskilt med tanke på att vice president Sefcovic är slovak och att 2016 är ”year of delivery” avseende energisektorn

I ENVI har också ändringsförslag avseende Christofer Fjellers rapport om EU Heating and Cooling strategy lagts fram. Samtliga lagda ändringsförslag hittar man här

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment