Bloggen tar en paus – men vi fortsätter vårt arbete i Bryssel!

Vi undersöker just nu hur vi kan utveckla bloggen till en ännu bättre kommunikationskanal och under tiden tar vi en paus. För dig som är medlem i Energiföretagen erbjuder vi nyhetsbrevet ”Brysseldirekt” som skickas via e-post cirka en gång i månaden. Skicka ett mejl till ann-christine.hansson@energiforetagen.se om du önskar få nyhetsbrevet.

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

EU:s framtid – blir det mer eller mindre samarbete inom energi?

Som ett svar på vart EU är på väg efter att Storbritannien lämnar unionen har nu Europeiska kommissionen presenterat ett vitpapper med fem olika scenarier:

1. Fortsätt som hittills.
2. Enbart inre marknaden.
3. De som vill göra mer.
4. Gör mindre, men effektivare.
5. Gör mycket mer tillsammans.

Men vad innebär detta för energisektorn? Kommissionen använder ett konkret exempel för att illustrera skillnaden mellan dessa scenarier. För scenario 1 fortsätt som hittills skriver kommissionen att européer kommer att kunna köra uppkopplade och självstyrande bilar (automated and connected cars) över nationella gränser men vissa legala och tekniska hinder kvarstår.

För scenario 2 ”Enbart inre marknaden” skriver kommissionen att européer är motvilliga till att använda uppkopplade och självstyrande bilar på grund av brist på gemensamma regelverk inom EU. För scenario 3 ”De som vill göra mer” skriver kommissionen att exempelvis 12 av EU:s 28 medlemsländer går före och de länderna får uppkopplade bilar bred spridning.

I scenariot ”Gör mindre, men effektivare” (nummer 4) ger kommissionen exemplet att myndigheten för telekommunikation inom EU får mandat att möjliggöra gränsöverskridande användande av uppkopplade bilar och att skydda användare av mobiltelefoni- och internettjänster oavsett var konsumenten befinner sig inom EU.

För scenario 5 ”Gör mycket mer tillsammans” skriver kommissionen att de som har uppkopplade bilar kan resa utan några bekymmer över EUs landsgränser med ett harmoniserat regelverk i alla EUs medlemsländer.

Hur dessa olika scenarier skulle påverka arbetet på energiområdet är svårt att säga. Det är troligt att EUs medlemsländer skulle välja att fortsätta integrationen på energiområdet som har varit ett prioriterat område fram tills nu. Samtidigt finns det en skrivning i EUs fördrag om att medlemsländer själva ska få välja sin energimix och med de protektionistiska vindar som blåser just nu kan den skrivningen förväntas användas mer en tid framöver.

För mer information.

/ Daniel Wennick

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Europaparlamentet ger stöd åt ett stärkt utsläppshandelssystem

Europaparlamentet röstade under dagens Strasbourgsession om ett stärkt EU ETS för perioden 2021-2030. Överenskommelsen innehåller många delar som energibranschen kämpat för, till exempel åtgärder som kan minska det stora överskottet av utsläppsrätter, något som bidragit till det låga priset på utsläppsrätter vi ser idag och som minskar incitamenten att investera i till exempel ny utsläppssnål teknik.

Att förslaget gick igenom sänder en signal om att EU tror på handeln med utsläppsrätter och  banar nu vägen för att en uppgörelse med ministerrådet under 2017, beroende på när ministerrådet lyckas bli klara med sin förhandlingsposition. Frågan kommer att diskuteras och förhoppningsvis beslutas på miljöministermötet den 28 februari.

Överenskommelsen i parlamentet innehåller många delar som energibranschen kämpat hårt för. Det gäller till exempel en utökning av antalet utsläppsrätter som årligen förs över till en så kallad marknadsstabilitetsreserv, för att minska överskottet av utsläppsrätter på marknaden samt annulleringen av de 800 miljoner utsläppsrätter som idag finns i marknadsstabilitetsreserven.

Förslagen som nu antagits kommer att minska överskottet vilket innebär att prissignalen i systemet stärks och att systemet då ligger mer i linje med målen i Parisavtalet. Dessvärre antog Europaparlamentet inte förslaget om att minska utsläppen ytterligare fram till 2030 men det finns en möjlighet att öka utsläppsminskningstakten 2024.

Det fanns flera ändringsförslag som kunde få ledamöter på båda sidor av det politiska spektrat att rösta nej till förslaget i sin helhet. Det krävs runt 376 röster för att ett förslag ska godkännas vilket innebär att om alla i de två största grupperna röstar för ett förslag så har det mycket goda chanser att gå igenom. Men det fanns denna gång viss osäkerhet kring hur flera EPP-ledamöter i den konservativa gruppen som är parlamentets största grupp skulle rösta och även vissa landsdelegationer inom S&D, den grupp där svenska Europaparlamentarikern Jytte Guteland från Socialdemokraterna är ansvarig för lagförslaget gällande EU ETS.

I slutändan blev det 379 ledamöter som röstade för förslaget, 263 som röstade mot förslaget och 57 som avstod från att rösta. Stödet för rapporten kom från S&D (Socialdemokraterna och Feministiskt Initiativ), EPP (Moderaterna och Kristdemokraterna), ALDE (Liberalerna och Centern) och ECR (Brittiska Tories).

/ Cecilia Kellberg och Daniel Wennick

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rapportörer börjar komma på plats   

Torsdagen 19 januari valde EPP-gruppen i Europaparlamentet vilka som ska vara deras rapportörer för lagförslagen i vinterpaketet. Av särskilt intresse för svensk del är att Gunnar Hökmark blir skuggrapportör för governance-delen i vinterpaketet.

För resten av EPP:s rapportörer se nedan:

Market design: Karins, Lettland (huvudrapportör)

EPBD: Bendtsen, Danmark (huvudrapportör)

EE: Pieper, Tyskland (skuggrapportör)

RED: Kelly, Irland (skuggrapportör)

Risk preparedness: Niedermayer, Tjeckien (skuggrapportör)

ACER: Reul, Tyskland  (skuggrapportör)

INI-rapport Accelerating Clean Energy Innovation: Buzek, Polen (skuggrapportör)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Parlamentet höjer ambitionen i EU ETS

Torsdag morgon (15 december) röstade Europaparlamentets miljöutskott om EU ETS för perioden 2020-2030. Betänkandet antogs med 53 röster för, 5 röster mot och 7 avstod från att rösta. Alla kompromissförslag antogs. Röstningslistan och andra dokument finns på följande länk. Europarlamentet väntas rösta om förslaget på planarsessionen i Strasbourg 13-16 februari 2017. Utskottet antog Jytte Gutelands (S-ledamot ENVI) ändringsförslag om att höja den linjära reduceringsfaktorn till 2,4 procent från kommissionens föreslagna 2,2 procent. Det genomröstade förslaget innebär också att 800 miljoner utsläppsrätter ska annulleras från Market Stability Reserve (MSR) och att MSR:ens möjliga intag av utsläppsrätter ska öka med 100 procent.

Enligt flera källor ser det inte att bli någon gemensam hållning gällande EU ETS på Ministerrådets miljöråd 19 december och därför ej möjligt för Ministerrådet att förhandla fram ett konkret förslag med Europaparlamentet. Frågan överlämnas nu av det slovakiska ordförandeskapet till malteserna som tar vid 1 januari 2017.

/ Daniel Wennick

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Så kom kommissionens vinterpaket – men vad händer nu?

Europeiska kommissionen presenterade ett mycket omfattande paket med lagförslag och meddelande för el- och energimarknaden 30 november, det så kallade vinterpaketet. Nu ska flera av dessa lagförslag behandlas i EUs två kammare: Europaparlamentet och Ministerrådet.

I ministerrådet blir det Malta som tar över det roterande ordförandeskapet för första gången från och med 1 januari 2017 och de har flera stora frågor att hantera, bland annat förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU och migrationspolitiska frågor som är viktiga för Malta. Men bland de lagförslag som finns i vinterpaketet har de meddelat att de kommer att fokusera på revideringen av Energieffektiviseringsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda. I Europaparlamentet finns inte lika tydliga prioriteringarna och de har större möjlighet att ta sig an ett stort antal lagförslag samtidigt. Den närmsta tiden kommer parlamentet att bestämma vilka utskott som ska hantera lagförslagen och sedan vilka som ska bära ansvaret för förslagen, vilket innebär att inneha det så kallade rapportörskapet.

Men det är ovanligt att det kommer så många lagförslag inom ett och samma område på en gång och det kommer att få konsekvenser för hanteringen av förslagen både inom rådet och för parlamentet. Antingen kommer vi få se en del nya ansikten som rapportörer för lagförslagen eller så kommer parlamentet att behöva gå fram saktare än vanligt. Inom rådet kommer det att gå något saktare för de lagförslag som inte prioriteras.

Ett troligt scenario är därmed att flera av lagförslagen kan ta upp till ett eller två år och några ännu länge, att få igenom EUs lagstiftningsprocess. Men ett annat scenario är att politikerna blir tvingade att lita mer på tjänstemän inom kommissionen och parlamentet för att upprätthålla tempot.

Energiföretagen kommer att återkomma med mer detaljerad information om de olika lagstiftningsprocesserna när informationen presenteras.

Allra vänligast

Daniel Wennick

Chef för Energiföretagens Brysselkontor

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Energiföretagen kommenterar vinterpaketet

I korthet tycker vi att det reviderade elmarknadsdirektivet och elförordningen innehåller många förslag som går i rätt riktning; mer marknad och en mer kundorienterad reglering. Och i förnybarhetsdirektivet finns flera frågor som kan innebära kraftig påverkan på svenska förhållanden gällande biomassa, ursprungsgarantier, stödsystem och fjärrvärme. Gällande hållbarhetskriterierna kommer dessa att analyseras vidare, men det är i alla fall positivt att hållbarhetskriterierna för fast biomassa tar sin utgångspunkt i befintlig internationella processer och nationell lagstiftning.

Sedan innebär den föreslagna ökningen av andelen förnybar energi med en procentenhet varje år är en rejäl utmaning eftersom vi i Sverige utgår från en väldigt hög nivå: 94 procent. EU-kommissionens förslag om tredjepartstillträde är mycket långtgående och skulle innebära omfattande reglering som kan bli kostnadsdrivande.

Slutligen om energieffektivisering så ser Energiföretagen positivt på det men energieffektiviseringsmålet kan dessvärre få en negativ påverkan på utsläppshandelssystemet, genom prispress på utsläppsrätter.

Energiföretagens kommentar i sin helhet finns här.

/ Daniel Wennick

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Så kom kommissionens vinterpaket

Europeiska kommissionen presenterade idag sitt vinterpaket som går under namnet: ”Ren energi för alla i Europa – att frigöra Europas tillväxtpotential”. Paketet består av ett flertal meddelanden och rättsakter. Kommissionen klargjorde på sin presskonferens att de kommer att höja energieffektiviseringsmålet från 27 procent till 30 procent 2030 och dessutom göra målet bindande.

Kommissionär Šefčovič menade också att vinterpaketet ska göra det lättare för individer att producera förnybar energi och sedan kunna använda, sälja eller lagra den energin. EUs medlemsländer ska ges incitament att ta bort prisreglering på elmarknaden. Reglerna för vilka som ska kunna få ta del av stöd på kapacitetsmarknader ska begränsas, liksom vilka som har rätt till priority dispatch.

Energi- och klimatkommissionären Arias Cañete klargjorde att fler produkter nu enligt förslag kommer att ingå i Ekodesigndirektivet och därmed kommer att ha energimärkning. Han tog också upp att det kommer att skapas ett Europeiskt organ för nätägare.

Jag kommer självklart att återkomma gällande vinterpaketet längre fram. / Daniel Wennick

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kommissionens tidtabell höll: Vinterpaketet är här!

Lagstiftningsförslagen inom paketet Ren energi för alla i Europa, “Vinterpaketet”, omfattar energieffektivitet, förnybar energi, elmarknadens utformning, trygg elförsörjning och regler för energiunionens styrning. Dessutom föreslår Kommissionen ett nytt sätt att göra framsteg med ekodesign, och en strategi för ansluten och automatiserad rörlighet.

Lyckades leverera på dagen: Maroš Šefčovič. Foto: EC.

Lyckades leverera på dagen: Maroš Šefčovič. Foto: EC.

Paketet innehåller också åtgärder för att påskynda innovationen om ren energi och renovera Europas byggnader. Det inbegriper åtgärder för att uppmuntra offentliga och privata investeringar, stärka konkurrenskraften hos EU:s industri och begränsa effekterna på samhället av övergången till ren energi. Vi håller också på att utforska sätt för EU att visa större ledarskap inom teknik och tjänster för ren energi för att hjälpa tredjeländer att nå sina politiska mål. – Du som vill gå direkt till Kommissionens presentation klickar här.

– Våra förslag skapar en stor efterfrågan på marknaden efter ny teknik, ger investerarna rätt förutsättningar, ger konsumenterna egenmakt, får energimarknaderna att fungera bättre och hjälper oss att nå våra klimatmål, säger Miguel Arias Cañete, kommissionär med ansvar för klimatåtgärder och energi. Jag är särskilt stolt över det bindande målet på en energieffektivitet på 30 procent, eftersom det kommer att minska vårt beroende av energiimport, skapa arbetstillfällen och minska utsläppen. EU står på randen till en revolution i fråga om ren energi. Precis som i Paris kan vi bara hamna rätt om vi samarbetar. Med dessa förslag har kommissionen banat väg för ett mer konkurrenskraftigt, modernt och rent energisystem. Vi räknar nu med EU-parlamentet och våra medlemsstater gör det till verklighet.

Det kan man kalla en from förhoppning… Diskussionens vågor kommer att gå höga!

– Dagens paket kommer att stärka övergången till ren energi genom att modernisera vår ekonomi, säger Maroš Šefčovič, kommissionens vice ordförande med ansvar för energiunionen. Efter att ha lett åtgärderna mot klimatförändringen under de senaste åren föregår EU nu med gott exempel genom att skapa förutsättningar för hållbara arbetstillfällen, tillväxt och investeringar. Dagens förslag berör alla sektorer på området ren energi, t.ex. forskning och innovation, kompetens, byggnader, industri, transport, it och finanssektorn. Åtgärderna kommer att ge EU:s alla invånare och företag verktyg för att få ut det mesta av övergången till ren energi.

För att sammanfatta: Kommissionen vill att EU ska leda den globala övergången till ren energi, inte bara anpassa sig till den. Därför har EU åtagit sig att skära ner CO2-utsläppen med minst 40 procent fram till 2030, samtidigt som man vill modernisera EU:s ekonomi och skapa arbetstillfällen och tillväxt för invånarna i Europa.

Dagens förslag har tre mål: prioritering av energieffektivitet, globalt ledarskap inom förnybar energi och rättvisa villkor för konsumenterna. 

Konsumenterna är aktiva och centrala aktörer på framtidens energimarknader. Konsumenterna i hela EU kommer i framtiden att ha ett större urval av försörjningskällor, tillgång till pålitliga verktyg för jämförelse av energipriser och möjlighet att framställa och sälja sin egen energi. Ökad insyn och bättre reglering ger det civila samhället fler möjligheter att i högre grad delta i energisystemet och reagera på prissignaler. Paketet innehåller också ett antal åtgärder för att skydda de mest utsatta konsumenterna. /Bengt M

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nordiska föreningar under samma tak

Måndagen 28 november invigdes i Bryssel det samnordiska EU-kontoret för energibranschföreningarna. Energiföretagen Sverige, Energi Norge, Dansk Energi och Finsk Energiindustri (Energiateollisuus) har därmed som nordiska systerorganisationer skaffat sig en gemensam plattform i lobbyarbetet mot EU, ett stenkast från EU-kommissionens högkvarter och en nätt promenad från Energidirektoratet.

Jyrki Katainen klipper bandet med hjälp av bl a Daniel Wennick. Foto: Juha Roininen.

Jyrki Katainen klipper bandet med hjälp av bl a Daniel Wennick. Foto: Juha Roininen.

Syftet är att öka det nordiska inflytande i EU:s energi- och klimatpolitik, eftersom de beslut som fattas på energi- och klimatområdet i EU blir allt viktigare för de nordiska länderna.

Till det nya kontoret flyttar också några enskilda företag med egen EU-representation: norska Agder Energi, danska DONG Energy och finska Fortum. I porten bredvid på Rue de la Loi finns dessutom Vattenfalls EU-kontor sedan flera år.

Oluf Ulseth. Foto: Juha Roininen.

Oluf Ulseth. Foto: Juha Roininen.

– Vi har en lång tradition av nordiskt samarbete på energiområdet, både praktiskt genom den nordiska elbörsen NordPool som grundades för 20 år sedan, och politiskt genom vår gemensamma förening Nordenergi. Nu tror vi att tiden är mogen för att stärka samarbetet ytterligare, genom att flytta nationella kompetenser under samma tak, sade Energi Norges vd Oluf Ulseth vid öppnandet. Norge innehar det roterande ordförandeskapet för Nordenergi, och det blev därmed en representant för en icke-medlem i EU som stod för värdskapet(!).

Invigningen med 130 gäster från alla möjliga delar av EU:s energiarena hade fint besök av finske kommissionären för jobb, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft, Jyrki Katainen. Han agerade bandklippare, där Energiföretagens alldeles nye kontorschef Daniel Wennick höll i det röda sidenbandet tillsammans med danska kollegan Jørgen Skovmose Madsen.

Oliver Koch, biträdande enhetschef för Security of Supply i Kommissionens energidirektorat höll ett bra anförande där han aviserade en del detaljer om det s k Vinterpaketet som skulle lanseras ”i övermorgon” efter invigningen. Norska regeringens minister för klimat och miljö, Vidar Helgesen, fyllde på med välgångsönskningar för det nya kontoret: Efterlängtat och helt rätt i tiden!

Sedan vidtog traditionsenligt mingel och utbyte av skvaller i bästa Brysselanda. En verkligt trevlig och mycket konstruktiv kväll. Lycka till, Nordenkontoret!, säger Brysselbloggen. /Bengt M

Posted in Uncategorized | Leave a comment