Från EU:s senaste toppmöte

EU-toppmötet i Bryssel den 20-21 oktober dominerades av frågorna kring integration av den stora mängd asylsökande flyktingar som sökt sig till Europa i anledning främst av kriget i Syrien.

Men toppmötet applåderade även EU:s ratificering av FN:s klimatavtal från COP21 i Paris. Klimatfrågan bär i sig många av de frågeställningar som finns i EU:s energi-, miljö- och klimatpolitik, säger ledarna.

År 2018 pekas ut som det år, då ett genomförande av flera viktiga processer ska resultera i nya beslut. Särskilt nämndes projektet EnergiUnionen, där i närtid (7 november) fem nya rättsakter ska lanseras av EU-kommissionären Maroš Šefčovič. Det kommer en ’tsunami’ av förslag, säger han.

En reflektion är väl att det nu sedan en tid varit ganska tyst om EnergiUnionen. Från svenskt EU-håll i Bryssel medges att så nog har varit fallet, men att i nuläget nya signaler kan skönjas. Inte minst på området energisäkerhet (security of supply), där frågan om gasledningen i Östersjön, Nord Stream 2, utgör ett konkret ’case’:

– Vi vill från svensk sida att Kommissionen tar ställning här, och att Šefčovič talar ut om frågan i samband med sina aviserade nya förslag, säger en källa med insyn. Vi upplever att vi betar av steg för steg gällande energipolitiken, inklusive energieffektivisering, förnybar energi, etc, etc. /Bengt M

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Lövin: Stärk ETS!

På miljörådsmötet i Luxemburg 17 oktober diskuterade EU:s klimat- och miljöministrar hur EU-länderna ska minska växthusgasutsläppen med 40 procent till 2030. I samband med detta gjorde klimatminister Isabella Lövin ett utspel om att EU:s utsläppshandelssystem ETS behöver stärkas ytterligare, utöver det som idag ligger på förhandlingsbordet.

EU ska minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent till 2030. Mot den bakgrunden diskuterar ministrarna ansvarsfördelningen mellan EU:s medlemsländer för att minska utsläppen i den icke-handlande sektorn. Det vill säga den sektor som inte omfattas av EU:s utsläppshandelssystem. I sammanhanget behandlas förslaget att inkludera markanvändning och skogsbruk i EU:s klimat och energiramverk.

Sverige välkomnar kommissionens förslag till ansvarsfördelning för perioden 2021-2030. Alla medlemsländer behöver bidra genom att ta på sig ambitiösa mål i ansvarsfördelningen. Sverige är berett att ta ansvar och visa hög ambition i arbetet för de utsläppsminskningar som krävs för att Parisavtalets mål ska uppnås. /Bengt M

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ny svensk EU-ambassadör

Ambassadör Lars Danielsson Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

Ambassadör Lars Danielsson
Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

Regeringen har utsett ambassadör Lars Danielsson till chef för Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel från 7 november. Lars Danielsson är f n ambassadör i Berlin och har tidigare varit ambassadör i Seoul och generalkonsul i Hongkong och Macau.

Danielsson har tjänstgjort i Statsrådsberedningen som tidigare statsminister Göran Perssons statssekreterare, som statssekreterare för internationella frågor samt som chef för utrikes- och EU-enheten.

EU-representationens nuvarande ambassadör Anders Anhlid är utsedd till ambassadör i Helsingfors. /Bengt M

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bra fjärrvärmekonferens i Bryssel

Det europeiska branschorganet Euroheat & Power arrangerade 11-12 oktober en matnyttig konferens kallad 2016 Autumn Conference – District Energy Days, där dag 2 ägnades ett specialarrangemang kallat DHC Brokerage Event. Men dag 1 var alltså ägnad en genomgång och uppdatering av hur fjärrvärme/kyla numera – med organisationens egna ord – står “i hjärtat av den aviserade Energiunionen”.

E&P:s chef Paul Voss har under sina fem år i ledningen gjort ett jättejobb och lyft upp fjärrvärmefrågorna till att bli fullt synliga i Bryssel, och ingen mindre än KOM:s energidirektör Dominique Ristori lät i en videoinspelning hälsa konferensdeltagarna att värme, kyla och kraftvärme har lika stor tyngd i KOM:s planeringsarbete som någonsin el och gas.

Hur det än blir med detta så var nämnda konferens, 2016 District Energy Days, en spänstig historia i rätt format, halvdag efter lunch. Det berodde på att förmiddagen upptog medlemsinterna spörsmål, och att den öppna delen inte var så lång att den riskerade att bli seg.

I en av halvdagens två paneler deltog ordföranden i Göteborg Energi, Elisabeth Undén (MP). Hon gjorde bra ifrån sig som ambassadör för västkustmetropolen och betonade samspelet med värmekunderna. Hon säger efteråt till Energiföretagen att KOM nu är tydliga med att fjärrvärmen ska spela en viktig roll i omställningen av energisystemet i Europa.

– Sverige utpekas som det goda exemplet och det gläder mig extra mycket att Celsiusprojektet har så fina framgångar och omnämns som ett fint exempel. (Det handlar alltså om ”smarta städer”). Efter konferensen är jag ännu mer övertygad om att Sverige behöver ta en ledande roll och att vi med Celsius har börjat visa vägen för andra städer på ett strukturerat vis, menar Undén.

Eva Hoos, DG ENER i EU-kommissionen. Foto Dana Popp.

Eva Hoos, DG ENER i EU-kommissionen. Foto Dana Popp.

Den  övergripande frågan om energimarknadens nya design, aviserad gång på gång av EU-kommissionen tangerades. Den lyhörde besökaren på denna höstkonferens kunde höra KOM:s representant – Eva Hoos – i en panel undslippa sig en gissning:  ”Senare i år eller en bit in på nästa år”. Då är vi alltså inne på 2017. Något måste sinka processen och det kan väl bara betyda en sak. Frågan är  vad?, som detektiven Columbo skulle ha sagt.

Du hittar allt möjligt matnyttigt om aktiviteten här.

Bengt M

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Schmitt efter Staschus på ENTSO-E: Vad händer nu?

EU-organisationen för eltransmissionsföretagen, ENTSO-E, har vid ett möte igår i högsta beslutande organ (The Assembly) utnämnt en ny generalsekreterare. Det blir GE Grid Solutions Laurent Schmitt, som kommer från Frankrike.

Laurent Scmitt.

Laurent Schmitt.

Konstantin Staschus, som innehaft befattningen sedan ENTSO-E bildades 2009, avstod nu från att kandidera för en tredje fyraårsperiod. Han slutar sin tjänst i början av 2017, och hans efterträdare “praktiserar” parallellt med att Staschus (i Bryssel av alla känd som “Konni“) avvecklar sina åtaganden.

Schmitt är f n Global SmartGrid Strategy Leader på General Electric. Han har en gedigen karriär att visa upp, du kan hitta hans CV här.

Nå, vad kan nu detta få för konsekvenser för marknadsutvecklingen på elsidan i EU? Energiforum.se frågar en av de svenska företrädare för elnätsbranschen som har långvarig och god insyn i saken, Johan Lundqvist, vd på Sjogerstads Eldistrbutionsförening ek för och Sjogerstads Energi AB:

– Konni Staschus har handfast styrt och utvecklat ENTSO-E till en stark och enad röst för Europas transmissionsägare, säger Lundqvist. Samtidigt har ENTSO-E, starkt kopplad till EU-byråkratin genom Kommissionen, varit den part som haft uppdraget att utveckla regelverket (Network Codes) för en inre marknad för el och ett driftsäkert kraftsystem med stora volymer förnybart. Man kan nog inte säga annat att det hela varit ett lyckat, och för TSO:erna själva (och även för Kommissionen) enande, koncept.

– Med tanke på EU-kommissionens planer på att skapa en liknande organisation för EU:s DSO:er (dvs elnätsbolagen) så har vi en spännande tid framöver som DSO:er! Vilken agenda kommer en sådan “ENDSO-E” att få och hur kommer det påverka oss som svenska DSO:er, stora som små, vad gäller marknadsdesign, roll i den och kanske i en tariffharmonisering, mm, mm? Det återstår att se, eller kanske hellre – vara med och påverka!

/Bengt M

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Energy UK om Brexit

Större delen av det brittisk näringslivet vill stanna kvar i EU. Men missnöje bland befolkningen efter den finansiella krisen fick bägaren att tippa över för ett utträde ur EU.

I slutet av mars väntas BREXIT-förhandlingarna sätta igång på allvar. Premiärminister Theresa May har uttalat att gällande lagstiftning ska behållas och i energisektorn är det inte så mycket av EU-regelverket som är besvärande för UK. I många fall går den nationella lagstiftningen längre.  Förhandlingarna lär pågå under många år innan allt är klart.

I Schweiz finns det ett 20-tal sektoriella överenskommelser med EU t.ex. rörande handel med varor och tjänster, forskning och utveckling m m. Men någon elmarknadsöverenskommelse finns inte. En sådan började förhandlas 2007 och är fortfarande inte överenskommen.

Den norska modellen, där landet i princip implementerar all EU-lagstiftning, utan att ha någon större möjlighet att påverka den, kommer troligen inte vara acceptabel för UK.

Energy UK (den brittiska elbranschen) har tagit fram en rapport om energibranschens perspektiv på BREXIT. Branschorganisationen konstaterar att det nationella regelverket är tillräckligt för att åstadkomma nödvändiga investeringar i branschen. Det är dock viktigt att ett EU/UK-avtal möjliggör import och export av el och gas på ett effektivt sätt. Det är också viktigt att det fortsatt är möjligt för industrin att rekrytera personal utanför UK:s gränser.

Energy UK vill att UK:s TSO:er fortsatt ska vara medlemmar i ENTSO-E och ENTSO-G och att reglermyndigheten Ofgem ska vara medlem i ACER. I förhandlingar med EU måste UK också ta hänsyn till Irlands situation, eftersom deras enda utlandsförbindelse är till UK. Energy UK vill vidare fortsatt delta i EU ETS.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nordiskt seminarium om bioenergi i Bryssel

Den 7 oktober ordnade Nordiska ministerrådet ett angeläget seminarium om bioenergins roll i Energiunionen i Bryssel. EU-kommissionen var representerade och pekade på bioenergins viktiga roll, men det finns farhågor kring användning av bioenergi och hållbarhet måste säkras. Restprodukter som vi använder i Norden är inget problem, men tillgången till sådana produkter är begränsade menade Kommissionen.

Svante Axelsson, tidigare i Svenska Naturskyddsföreningen,  menade att miljöorganisationer i Sverige är stolta över bioenergins möjlighet att ersätta fossila bränslen, till skillnad från Europeiska miljöorganisationer. Det finns goda möjligheter att kombinera uttag av biomassa och bevarande av biologisk mångfald. De nordiska representanterna (Sverige, Norge, Danmark och Finland) talade sig alla varma för bioenergi.

Ett budskap från Sverige var: tänk inte träd för träd, tänk hela skogen, när vi diskuterar hållbarhet. Sveriges skog är dubbelt så stor som den var för 100 år sedan. Danmark tryckte på behovet att harmonisera regler för att få en väl fungerande marknad för bioenergi. Finland pekade på att 80 procent av landet är skog och bioenergi är naturligt att använda i Finland. Politiken måste minska riskerna för att använda bioenergi, inte öka dem.

Göran Berndes från Chalmers pekade på att 90 procnet av utsläppen kommer från användning av fossila bränslen. Det är dessa bränslen som ska ersättas, t ex med bioenergi. Bioenergi från hållbart skogsbruk är att betrakta som klimatneutral.

På seminariet finns inte så många miljöorganisationer på plats, men några uttryckte, trots eminenta föredragningar, tveksamhet kring bioenergins roll.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ana Aguado

Bryssels energivärld har sorg idag. Ana Aguado gick bort i helgen, när hennes kamp mot lungcancern kom till sitt slut. En av de mest karismatiska gestalterna i den värld som denna blogg bevakar har lämnat oss i sorg och saknad.

Ana Aguado. Foto: BM.

Ana Aguado. Foto: BM.

När jag kom till Bryssel första gången var Ana en av dem som varmast välkomnade mig till den branschgemenskap det var nödvändigt att komma in i, för att rapportering och analys skulle funka. Hon kom från ett jobb i EU-kommissionen men var då ansvarig för Eurelectrics Unit Regulation. Snart flyttade hon över till stamnätsföretagens dåvarande organisation ETSO. Där blev hon generalsekreterare och TSO-frågorna blev strax synliggjorda på ett sätt, som bara Ana var mäktig. Hon lyste upp, hon visade engagemang!

Dessa egenskaper förde hon såklart med sig till nästa station i sitt brysselska yrkesliv, när ETSO lades ner till förmån för dagens ENTSO-E. Ana gick till European University Institute och strax därefter till en industriorganisation kallad Friends of the Supergrid. I januari 2015 var det dags att flytta igen, Ana tog över ledningen för EDSO4SG, en annan och kanske mer spännande industriorganisation i skärningspunkten mellan europeiska distributions- och transmissionsföretag – mest på kontinenten.

Så, i våras, var hon sjukledig och vi i omgivningen fick så småningom klart för oss att hon stod inför den starkaste utmaningen i sitt liv. Nu är hon borta, denna fantastiska, kunniga, erfarna, stimulerande, vibrerande och vänfasta person som har synts och hörts i energisamfundets centrum och framkant. Till hennes make och två döttrar i Madrid går våra kondoleanser. I vårt minne kommer hon att leva.

Bengt M

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pengar att söka för smarta transportlösningar

EU-kommissionen lanserade 28 september den första ansökningsomgången för stöd till projekt som främjar synergier mellan transport- och energiinfrastruktur. Detta sker inom ramen för EU-programmet Connecting Europe Facility (som du kan läsa mer om här).

Ansökan avser 40 miljoner euro som kan användas till studier av smart och hållbar tillväxt i linje med Europa 2020-strategin. Målsättningen är att EU ska uppnå sina mål för hållbar utveckling genom att skapa synergier mellan transport och energi.

Transportkommissionären Violeta Bulc säger så här:

Violeta Bulc, EU:s transportkommissionär. Foto: EC.

Violeta Bulc, EU:s transportkommissionär. Foto: EC.

– Med denna inbjudan att söka pengar för att utvidga ett sammanlänkat Europa strävar vi efter att överbrygga klyftan mellan transport- och energisektorerna. Transporterna i EU bygger till cirka 94 procent på fossila bränslen. Att stödja övergången till alternativ som ger låga koldioxidutsläpp är därför nödvändigt om vi ska nå EU:s mål för minskade utsläpp.

Kommissionären för klimat och energi, Miguel Arias Cañete kommenterar:

– Det är viktigt att utveckla synergier mellan energi- och transportinfrastruktur. Med denna första gemensamma ansökningsomgång kommer vi att se hur smart användning av EU-medel kan närma oss våra minskade koldioxidutsläppsmål på sikt.

Stöd kan beviljas för studier av projekt med eller utan pilotförsök på konkurrensbasis i form av EU-medfinansiering på upp till 60 procent av kostnaderna, efter en grundlig utvärdering och urvalsprocess. Ansökningstiden pågår fram till 13 december 2016. Godkända ansökningar offentliggörs senast i april 2017.

Se även INEA:s webbplats; detta är genomförandeorganet för innovation och nätverk.

Bengt M

Posted in Uncategorized | Leave a comment

EU-parlamentet ratificerar COP 21-besluten

EU-parlamentet röstade idag för att ratificera FN-s klimatavtal. Igår gjorde dess miljöutskott (ENVI) samma sak. Jasenko Selimovic, EU-parlamentariker för svenska Liberalerna och ledamot i miljöutskottet, deltog i omröstningen och kommenterar så här:

Jasenko Selimovic. Foto: Liberalerna.

Jasenko Selimovic, glad idag.    Foto: Liberalerna.

– Historia har skrivits, vilket innebär att avtalet kan träda i kraft redan i år. säger Selimovic. Dock är det viktigt att alla länder uppfyller det som de skriver under. Vi ser redan nu att vissa länder försöker undvika att bära sin del av bördan. Det får inte ske.

– Nu återstår att implementera avtalet klokt i varje land. Vi måste ta hand om de som kommer att påverkas av förändringar. Omställningen måste göras så att den svagaste delen av befolkningen inte tar den största smällen. Annars underblåser vi ytterligare populistiska strömningar..

Ségolène Royal är ordförande i COP 21. Foto: EP.

Ségolène Royal är ordförande i COP 21. Foto: EP.

Även FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, Frankrikes miljöminister Ségolène Royal och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, deltog i Strasbourg för att uppmärksamma denna historiska dag. En stilla undran är väl denna: varför är det nu så viktigt, en knapp vecka efter att EU:s politiska ledare i Rådet (Council) har ratificerat avtalet, att parlamentarikerna “följer John”? Jo, det säger något om maktbalansen i EU-apparaten. De folkvalda vill visa profil och peka på att de också har en roll i spelet. Onekligen skänker detta tyngd åt projektet. Nu gäller det för världens länder att leverera.

Hittills har 62 parter (länder och grupperingar av länder, ss EU) som står för nästan 52 procent av de globala utsläppen ratificerat Parisavtalet. Det kommer att träda i kraft 30 dagar efter att åtminstone 55 parter, som representerar minst 55 procent av de globala utsläppen, har ratificerat.

Bengt M

Posted in Uncategorized | Leave a comment