Geode 25 år: Vårkonferens och galamiddag

Den Brysselbaserade lobbyorganisationen för elnäts- och gasledningsföretag – Geode – firade 25-årsjubileum igår torsdag. Man passade på att göra sitt sedvanliga vårseminarium i Bryssel till en extra högtidlig händelse, med ett spännande program och en trivsamt avrundande kväll som gick i festligt tecken. Vid middagen utdelades Geodes årliga pris för väl genomfört lobbyarbete,

Ursula Tauschek (med lustig hatt vid festligheterna) och Reinhard brehmer. Foto: BM.

Ursula Tauschek (med lustig hatt vid festligheterna) och Reinhard Brehmer. Foto: BM.

Det gick till styrelseledamoten Ursula Tauschek, Österreichs Energie. Det var hennes landsman, ordföranden i Geodes styrelse Reinhard Brehmer, som överräckte priset.

“Digitaliseringen av energisektorn”, så löd rubriken på det välbesökta vårseminariet i The Hotel (f d Sheraton). För en gångs skull slöt inte EU-kommissionen upp med någon höjdare från energidirektoratet. Nej, det var en medlem i f d energikommissionären Oettingers kansli som stod för keynote speech, Kilian Gross. Oettinger är ju numera kommissionär för “den digitala ekonomin och samhället”. Big Data och de smarta nätens roll i det alltmer hopkopplade samhället fanns med på Gross dagordning, och han aviserade ett s k Meddelande från kommisiónären under hösten. Ämne: fritt flöde av data. (Men hur, undrade väl den klentrogne). Standardisering nämndes särskilt som avgörande för framgången.

I varje fall bedyrade Gross att samarbetet mellan energi- och digitaldirektoraten flyter på bra, och uppfattas som helt nödvändigt för att det uppkopplade EU-samhället ska ha en chans att lyfta från ritborden. Och att EU-kommissionen ser ett fortsatt stort värde i att samarbeta med energibranscherna i frågan.

David Socha, Teradata. Foto: BM.

David Socha, Teradata. Foto: BM.

David Socha, en skotte som kommer från konsultföretaget Teradata, och tyske Rainer Speh, Siemens Chief Technology Officer, levererade var sin föredragning om hur den digitala agendan kommer att spela sin roll för energiföretagen. Enligt Socha är kanske nätverksamheten den enda på energiföretagens repertoar som har en chans att överleva den enorma förändringsprocess som produktionsarmarna hos såväl stora som små energiföretag är mitt uppe i. Han kallade processen för “The Utilities Death Spiral”. Publiken rös. Men egentligen är ju begreppet väl känt (titta här, t ex).

Rainer Speh, Siemens. Foto: BM.

Rainer Speh, Siemens. Foto: BM.

Att chefsteknikern hos ett av världens största och mest framgångsrika energiteknikföretag ställer sig upp och proklamerar de traditionella energiföretagens försvinnande från scenens huvudroll gav oss väl ett och annat att fundera över.

Jonathan Hallinder, Kraftringen i Lund. Foto: BM.

Jonathan Hallinder, Kraftringen i Lund. Foto: BM.

Ett par träliga och alldeles för långt utdragna berättelser om förträffligheten hos några österrikiska lokala energiföretag förtog inte friskheten i svenska Kraftringens (Lund med omnejd) Jonathan Hallinders berättelse om hur smartare nät boostar konkurrenskraften och kundtillvändheten för lokala utilities. “Kunden i centrum, alltid”, proklamerade Jonathan. Till den grad, att dessa kunder inte ens ska behöva märka att något går fel i energileveranserna! “Vi undanröjer problemen långt innan kunderna uppfattar dem”, menade han.

Jonathan Hallinder hade dessutom, tillsammans med Per Everhill på Tekniska verken i Linköping och kolleger från fyra andra länder (Norge, Österrike, Finland och UK), dagen före seminariet lagt sista handen vid en ny Geoderapport: Position Paper on Energy Storage – Functions of Electricity Storage for the Grid. Den kan du snart ladda ner här (håll utkik under den närmaste tiden).

Bengt Magnusson

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bryssel i veckan

Det är mycket positioneringar just nu i Bryssel, dels inför de förväntade rapporterna från rapportörerna i Parlamentet avseende ETS och dels inför höstens kommande förslag om förnyelsebart och market design.

Ian Duncan, som är huvudrapportör i ENVI angående EU ETS, funderar i termer av stärkning av EU ETS.

Fredrick Federley som är huvudrapportör i ITRE om EU ETS och som kommer att presentera sitt förslag den 23e maj har börjat spela ut nyheterna i sitt förslag till media i veckan. Ännu har vi dock inte sett hans förslag i sin helhet så vi kan inte kommentera innehållet.

Det Nederländska ordförandeskapet fortsätter sitt arbete att få till stånd en gemensam position avseende market design. Deras positionspapper inför nästa veckas arbetsgrupp om market design finner man här

 
Diskussionen om Nord Stream II fortsätter i Europa, Det finns ju många röster som talar emot att den andra pipelinen byggs. För Sveriges vidkommande så är ju inte gasmarknaden speciellt viktig men eftersom Sverige som nation är tillståndsgivare för byggnation så kommer frågan att bli politiskt hanterad även i Sverige. Om man är intresserad så kan man läsa mer här

 
Tysklands miljöminister Barbara Hendricks fortsätter att be Belgien att stänga två kärnkraftsreaktorer tillfälligt på grund av oro över säkerheten vid de två verken. De två 40-åriga Doel 3 och Tihange 2 reaktorerna var frånkopplad under 2012 då brister konstaterades i väggarna av reaktorernas ” tryckkärl , men återupptog drift i december förra året . Reaktorn vid Tihange ligger bara 60 km från den tyska gränsen, medan Doel är ca 130 km bort, och nära Antwerpen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Energiföretagen Sverige (Swedenergy) utgår från hela energisystemet

När Energiföretagen Sverige bildades för några veckor sedan är det tydligt uttalat att organisationen utgår från hela energisystemet, inte från de olika energibärarna el, värme och kyla. Energiföretagen Sverige består av medlemmar från Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme som alltså upphör med bildandet av Energiföretagen. På engelska är namnet Swedenergy.

Föreningen håller nu på att konkretisera de tankar och idéer som ligger bakom syftet med den nya föreningen: att energisystemet är basen för den nya föreningen.

Sinom tid kommer vi att på bloggen och i andra sammanhang utveckla vad det betyder för vårt arbete och våra ställningstaganden på EU-nivå.

//Henrik Wingfors, Energiföretagen Sverige

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bryssel återgår sakta till det normala

Alla har självfallet påverkats av de fruktansvärda terrordåden som drabbade Bryssel för en månad sedan. Förutom att människor är rädda för nya dåd så finns det förstås rent prakiska konsekvenser att förhålla sig till under ytterligare några månader.  Incheckning till flygplatsen är förlängd med extra säkerhetskontroller – anländ till flygplatsen tre (3) timmar före flygets avgångstid för att vara på den säkra sidan. Tunnelbanestationen Maalbeek är stängd för reparationer.

Värme- och kylastrategin behandlas av parlamentet

I förra veckan utsågs vilka som kommer att svara för Parlamentets rapportörskap avseende värme och kylastrategi i ITRE utskottet, huvudrapportör blev Adam Gierek (S & D, PL) Skuggföredragandena är: Algirdas Saudargas (EPP, LT), Nikolay Barekov (ECR, BG), Morten Helveg Petersen (ALDE, DK), Cornelia Ernst (GUE / NGL, DE), Benedek Javor (De gröna / EFA, HU), Dario Tamburrano (EFDD, IT)

Nederländerna tar upp marknadsdesign i rådet

Det nederländska ordförandeskapet i EU trycker på för att diskutera marknadsdesign. I slutet på förra veckan presenterade man ett positionspapper som man skall se som ett diskussionsunderlag för den kommande diskussionen i Rådet. Det är i sig inget nytt i pappret men man kan konstatera att Nederländerna lägger stor vikt vid regionalt samarbete och att man lyfter fram statsstödsreglerna för utformning av eventuellt framtida stödsystem till förnyelsebart.

Parlamentet bidrar också till debatten om marknadsdesign

I förra veckan presenterades också en studie gjord för ITRE-utskottet i parlamentet om den inre marknaden för energi. Det är ett försök till en nulägesbesklrivning av hur det ser ut runt om i EU. Studien skall ses i ljuset av att ITRE är inte helt övertygade om att det krävs mer lagstiftning för att uppnå Energiunionen utan snarare användning och implementering av befintlig dito.

Geotermi – studie presenterad 
I förra veckan presenterades en rapport om tillväxten inom geotermi inom Europa. I Europa finns det nu 88 operativa kraftverk med en total kapacitet på 2285 MW. Av dessa anläggningar, 52 finns i EU, med en kapacitet på 991 MW. Det har skett betydande tillväxt sedan det senaste offentliggörandet av rapporten i december 2014 då det fanns 77 anläggningar med en sammanlagd kapacitet på 2000MWe. Den mesta av produktionen är i dagsläget till för fjärrvärme. Det finns 257 fjärrvärmeverk i Europa som använder geotermi, med en total installerad kapacitet på 4701.7MW. Av dessa anläggningar, så befinner sig 177 i EU, med en total installerad effekt på 1551,8 MW. Detta kan jämföras med de 247 och 162 anläggningar i Europa och EU respektive, i slutet av 2014.

/Henrik Wingfors, numera på Energiföretagen Sverige

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bryssel i förra veckan

I förra veckan (den 17:e och 18:e) var det toppmöte igen i Bryssel och frågorna på agendan som ni vet flyktingkris, överenskommelse med Turkiet och det blev som väntat ”bara” ett bekräftande av det som man tidigare kommit överens om och ingen höjning av klimatmålet. Läs slutsatserna här

Parlamentsutskottet ITRE:s egen initiativrapport avseende Energieffektiviseringsdirektivet, ett förslag som kommer i höst från Kommissionen, diskuterades och presenterades i veckan Nu får ledamöterna i ITRE någon dag på sig att lämna in ändringsförslag. Dokumentet hittar man på följande länk

I veckan presenterade European Environment Agency sin rapport om förnyelsebart och hur det ser ut inför 2016. Rapporten, som visar på Europas minskade användning av fossila bränslen, analyserar också tillväxten inom sektorn förnybar energi. Länk till EEA:s rapport

Det var inte bara EEA som pratade förnybart i veckan utan även det internationella energiorganet IEA, International Energy Agency. IEA höll en konferens i skenet av de beslut om togs vid COP21 i Paris och IEA:s Executive Director Fatih Birol berättade för deltagarna vid konferensen att COP21 bara det första steget mot en ny energisektor. -Med Paris bakom oss är allt inte klart: det är bara början, sade han. Han noterade också att omvandlingen redan utsätts för motvind i form av väldigt låga priser på fossila bränslen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

EU-kommissionen bjuder in till samrådsmöte om energieffektivisering

Energieffektiviseringsdirektivet ses över av EU-kommissionen

Under 2016 ses energieffektiviseringsdirektivet  över. På ett samrådsmöte idag berättade kommissionen att man avser att presentera ett reviderat direktiv i höst i ljuset av nya energi- och klimamål till år 2030.

Kommissionen har öppnat för översyn av målen i direktivet (artikel 1 och 3), åtgärder enligt art 7 (där medlemsstaterna kan använda sig av s.k. vita certifikat eller alternativa åtgärder som till exempel skatter). Parlamentet, bland annat Fredrik Federley (C), har skrivit brev till kommissionen begärt att man tittar på ambitiösare mål, upp till 40 procent energieffektivisering till 2030.

Idag berättade kommissionen att man kommer att studera mål på minst 27 procent (som baseline och är fastslaget av stats- och regeringcheferna i oktober 2014) men också 30, 33, 35 och 40 procent ökad energieffektivisering till 2030. Kommissionen avser att studera för- och nackdelar med olika målnivåer samt olika varianter att formulera målet.

Mätning av energi och smarta mätare

När det gäller art 9-11 som bland annat handlar om mätning av energileveranser, fakturor med mera, så är översynen driven av att kommissionen ser över marknadsdesignen för energimarknaden. Det är känt att kommissionen vill stärka konsumenternas roll. Själva direktivet har ännu inte gällt så länge att man kan dra några slutsatser.

Svenska regeringen har dock skrivit brev till kommissionen och påpekat det ineffektiva att mäta värme individuellt i hyreslägenheter. Hyresgästens möjlighet att påverka sin värmeanvändning är begränsad, inte minst pga läckage mellan lägenheterna i välisolerade hus. Att mäta värme i varje lägenhet, debitera kunden månadsvis för värmen, leder tvärtom till att incitamentet minskar för hyresvärden att göra större renoveringar som verkligen skulle minska byggnadens energianvändning. Hyresvärden tjänar inget på att renovera om värmen ändå betalas av hyresgäste. Därtill tillkommer administration av mätvärden. För el är förstås situationen annorlunda eftersom den användningen relaterar till saker som hyresgästen styr över själv (belysning, TV osv). Undantaget är kyl och frys som ägs av hyresvärden men används av hyresgästen. Hyresvärden tjänar inte på att byta till en nyare och mer energieffektiv frys.

Röster vid mötet

Det faktum att det råder delade meningar mellan parlamentet och rådet gör att kommissionen ser en politisk möjlighet att få upp de nuvarande 27 procenten. Vissa röster ser behovet av ett mer bindande mål för energieffektivisering och det som kommissionen överväger är bindningsnivå i stil med målet för förnybart till 2030, dvs bindande på EU-nivå men med uppföljning på medlemsstatsnivå, sa ansvarige enhetschefen Paul Hudson.

Det finns också en stark lobby för att införa fler krav på mätare och att dessa måste vara smarta. Det finns redan ett krav med en tidtabell för el, men röster hörs för att smarta mätare ska införas även för värme.

Flertalet som representerar byggnadsägare, industri och energibransch betonar vikten av flexibilitet för medlemsstaterna och kostnadseffektivitet i åtgärderna. Medlemsstaternas representanter är allmänt vaksamma mot alla förändringar av nuvarande mål om minst 27 procent energieffektivisering till 2030.

Andra, som representerar byggmaterialindustrin, mätarfabrikanter och miljörörelse, menar att energieffektiviseringsmålen måste skärpas.

I höst får vi se vilka kommissionen lyssnat till.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

EU-kommissionen söker deltagare i ny expertgrupp

EU-kommissionen har inrättat en ny expertgrupp för att ge Kommissionen teknisk rådgivning om hur man kan bryta ned det 15-procentiga sammankopplingsmålet (dvs elimport/export) år 2030. Ansökningstiden om att ingå som deltagare i denna grupp är nu öppen. Se vidare här.

Expertgruppen kommer att bestå av deltagare med synnerliga kunskaper om den europeiska energimarknaden, särskilt vad gäller el. Medlemmar kommer att väljas från europeiska branschorganisationer, akademiska- och forskningsorganisationer, icke-statliga organisationer, internationella organisationer och privatpersoner.

Väl sammankopplade elinfrastruktur är som bekant en viktig förutsättning för en helt integrerad, konkurrenskraftig och hållbar inre marknad för el i EU. För att nå EU:s ambitiösa energi- och klimatmål till 2030 måste investeringar i infrastruktur och energinät intensifieras avsevärt.

Sista ansökningsdag är 10 april 2016. Mer info om medlemskap i expertgruppen hittar du här. /BM

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ökad regional samordning av elnäten

De europeiska stamnätsföretagen (även kallade TSO:er) agerar i ökande omfattning för att intensifiera den regionala samordningen av elnäten. Denna är ett villkor för att elnätsföretagen ska kunna ta emot den ökande andelen av förnybar el och övergripande kunna leverera sitt bidrag till den inre energimarknaden.

Det säger ENTSO-E, stamnätsföretagens europeiska organisation. Vid senaste månadsskiftet publicerades ett avtal undertecknat av 36 TSO:er.

Avsikten är ingen mindre än att lansera den ”regionala leverantörssamordningens tillförlitlighetstjänst”, RSCSP, ett komplicerat begrepp, här för tydlighets skull utskrivet på engelska: Regional Security Coordination Service Providers.

Detta avtal är en del av ett väldefinierat pågående projekt, som startade i april 2015 för att jazza upp den regionalt operativa samordningen. Sådan behövs, för att genomföra den redan gällande nätkod (network code) som behandlar beräkningskapacitet och hantering av överbelastning, CACM, och motsvarande EU-förordning om systemdriften.

RSCSP existerar redan på några håll i Europa: Coreso i Bryssel och TSC i München har den sedan 2008, SCC i Belgrad sedan 2015. RSCSP:s är till formen företag som ägs av sina kunder, de systemansvariga transmissionsbolagen. ”Kontoren” ser ut för vad de är, kontrollrum där ingenjörer visualiserar i realtid kraftflöden mellan länder och annan information, exempelvis vilken mängd vind- eller solenergi som produceras i en särskild region, och hur de väderberoende utsikterna för leverans i närtid ser ut.

En gemensam nätmodell, samt instrument för säkerhetsanalys, avbrottssamordning, och kortfristiga tillgänglighetskriteria ska hjälpa de systemansvariga att fatta operativa säkerhetsbeslut.

Den gränsöverskridande beräkningskapacitetstjänsten är grunden för marknadskopplingen och tilldelning av kapacitet. RSCSP:s neutralitet garanteras genom full kontroll av ”unbundlade” TSO:er kompletterat med de EU-krav på övervakning och rapportering som anges i EU-förordningen om systemdrift och som nu diskuteras.

Detta multilaterala avtal undertecknades i december 2015 och specificerar de fem tjänster som alla RSCSP:s kommer att erbjuda och sprida över hela Europa under de närmaste två åren. Tre RSCSP:s skapas nu, ett för vardera Norden, Baltikum och sydöstra Europa. ENTSO-E ska säkerställa interoperabiliteten.

– Skapandet av elregioner är nu igång. ENTSO-E manar beslutsfattarna att stödja den utrullning av RSCSP som redan pågår och som innebär ett stort och viktigt steg mot förverkligandet av den inre energimarknaden, säger Konstantin Staschus, ENTSO-E generalsekreterare. /BM

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Medborgarnas energiforum, zzzzz

Årets upplaga av Citizens’ Energy Forum (CEF) ägde rum i London 23-24 februari. CEF, ibland kallat London Forum, är energikonsumenternas kontaktyta gentemot EU, med uppgift att diskutera medborgarnas roll i en konkurrenskraftig, smart, energieffektiv och rättvis energimarknad. Första gången CEF möttes var 2007.

Februarimötet fokuserade på hur det ska gå till att skapa en socialt ansvarsfull och inkluderande Energiunion, begreppet som hårdlanseras av Kommissionen för att få fart på den inre energimarknaden. Vidare: hur ska de kommande förslagen om en ny marknadsdesign för el- och gasmarknadernas detaljhandel utformas? Några svar antyds i punktsatserna nedan:

  • Energimarknaderna förändras snabbt, konstaterade CEF, och konsumenterna måste förstå hur de fungerar för att kunna göra det bästa av möjligheterna att spara pengar och energi – men även i egenskap av prosumenter själva kunna generera energi, främst elkraft. Enligt Kommissionens planer för Energiunionen blir konsumentinflytandet avgörande för projektets framgång.
  • Energitjänsterna måste vara lätta att ta till sig, även prisvärda för alla konsumenter. För att uppnå detta måste det konkurrensen bli bättre på energimarknaderna, bättre information om energialternativen måste kommuniceras. Det är också viktigt att konsumenternas dataskydd garanteras.
  • Så kallade ”sårbara konsumenter” och de tiotals miljoner EU-medborgare som dignar under energifattigdom (”energy poverty”, dvs när kostnaden för el och värme överstiger tio procent av den disponibla inkomsten) var ett annat viktigt diskussionsämne på CEF.NU, EFTER tiotalet sammandragningar med CEF, måste man ändå kunna ställa frågor om värdet av denna verksamhet. Svensk Energi har, inte minst via ERA, rapporterat om aktiviteten sedan starten, medan det i övriga media har sagts så gott som inget, åtminstone inte i publika, allmänna media som dagspress och TV. Några ”citizens” syns aldrig till, bara jurister från reglermyndigheter och konsumentorganisationer, varav från de senare en EU-övergripande (BEUC) och någon enstaka från något större EU-medlemsland.
  • Sveriges konsumenters intresse för CEF får nog betraktas som begränsat. På organisationens hemsida hittar man inte ens en hänvisning. Och ändå är BEUC:s ordförande faktiskt Sveriges konsumenters ordförande Örjan Brinkman. Förhoppningsvis finns det därmed en indirekt påverkansmöjlighet och erfarenhetsutbyte.
  • Verksamheten och mötena styrs stenhårt av en avdelningschef på Kommissionens generaldirektorat för energi, och medan resultaten av mötena redovisas nog så transparent (titta här, exempelvis: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/Conclusions.pdf) förblir de en angelägenhet för en liten och trogen grupp aktörer, som träffas frekvent även i andra, liknande, fora.

Vid London Forum lanserades bland annat en överenskommelse mellan BEUC, Eurelectric och Eurogas, berättar Katarina Abrahamsson på Energimarknadsinspektionen, Ei. Hon deltog på CEF och skriver så här på Ei:s webbplats:

– I överenskommelsen beskrivs vilken information som ska finnas med när konsumenten tecknar ett avtal/kontrakt med ett el- eller gashandelsföretag. Överenskommelsen fastställer att ett erbjudande bland annat ska innehålla information om el/gashandlarens namn, pris på erbjudandet, kontraktets löptid, villkor för uppsägning och brytavgifter. Det här finns delvis i den svenska lagstiftningen och det är positivt att det lyfts på ett europiskt plan. Det innebär att det europeiska kundskyddet stärks.

Gott och väl, kunderna behöver bra avtal. Men det är verkligen på tiden att någon tar på sig uppgiften att jazza upp och föra ut London Forums aktivitet i bredare sammanhang! Efter åtta möten förblir de en angelägenhet för redan initierade. /BM

Posted in Uncategorized | Leave a comment

En lugn vecka i Bryssel

Från Bryssels horisont denna vecka kan meddelas om ett lugn, speciellt avseende energifrågor. Man kan konstatera att just nu handlar det om positioneringar avseende de i höst kommande förlagen om Market Design. Organisationer såväl som medlemsländer börjar försiktigt sätta ner fötterna och sända signaler till Kommissionen som just nu är inne i en analysfas av vilka förslag och politiska övervägningar man skall komma med i sitt förslag. Detta kan exemplifieras med exempelvis Tyskland som i slutet av förra veckan lät meddela att man inte kommer att förorda kapacitetsmarknader, utan istället vill se strategiska reserver. Vilket intryck Kommissionen tar återstår att se.

Men det är inte bara Market Design som är utsatt för påverkansförsök. Kommissionens kommande förslag om en bioenergistrategi fick i veckan WWF tillsammans med Mondi, förpackningsföretag, att presentera en rapport om trä. För att i deras tycke mer effektivt möta den förväntade efterfrågan på träbaserade produkter i Europa. Rapporten, kartläggning av Cascading användning av träprodukter tittar på hur reglering antingen hindrar eller främjar vad som kallas “kaskad användning” av trä – så att ved och restprodukter endast bränns för energiändamål efter att den har använts, återanvänts och återvunnits.

Tyskland uppmanade i veckan Frankrike att stänga ett kärnkraftverk. Det handlar om Frankrikes äldsta kärnkraftverk, som ligger nära den tyska och schweiziska gränserna. Uttalandet/uppmaningen att stänga Fessenheim kraftverket kom efter rapporter om att en incident vid anläggningen för två år sedan var allvarligare än man tidigare känt. Den franska regeringen sade förra året att det skulle stänga kraftverket senast 2018 som en del av en plan för att minska beroendet av kärnkraft. Frankrike har förbundit sig att minska beroendet av kärnkraft från mer än 75 procent till 50 procent genom att fasa ut 24 reaktorer till 2025, för att fokusera på förnybar energi.

ETS rapportören för ENVI, miljöutskotten i parlamentet, Ian Duncan, EPP,Tories, UK, uttalade sig i veckan om sin målsättning för priset på utsläppsrätter, priserna måste återvända till nivåer nära 30 € för ETS, även om han medgav att det kommer att bli svårt med Kommissionens nuvarande förslag som parlamentet har att ta ställning till. “Jag kommer att göra allt jag kan för att se till att CO2-pris klättrar” sa Duncan vid en konferensen i Amsterdam. “För mig är det viktigaste att få ett koldioxidpris som gör skillnad.”

Posted in Uncategorized | Leave a comment